Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • Wykazania zgodności systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy maszynowej
 • Znajomości algorytmu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka
 • Zrozumienia różnic między zastosowaniem norm EN 62061 oraz EN ISO 13849 i doboru właściwej normy
 • Wyodrębniania podsystemów bezpieczeństwa z systemu bezpieczeństwa
 • Obliczania nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu oraz znajomości wymagań na nienaruszalność bezpieczeństwa systematyczną podsystemów i całego systemu sterowania
 • Poznania wymagań dla oprogramowania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn
 • Walidowania osiągniętego SIL
 • Znajomości zawartości dokumentacji

Reklama

Program skrócony:

 • Część 1 zawiera przykłady aplikacyjne elementów bezpieczeństwa systemów sterowania z analizą czynników wpływających na osiągi bezpieczeństwa, a także wymagania prawne i normatywne oraz procedury oceny zgodności. Część 1 przedstawia algorytm oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka na podstawie normy EN ISO 12100:2010 z przykładem praktycznym uwzględniającym wszystkie kroki oceny ryzyka. Szczegółowo przedstawiona została trzykrokowa metoda redukcji ryzyka i omówiona została zawartość najczęściej stosowanych norm pomocnych w tym zakresie. Następnie pokazana została zależność między normą EN ISO 12100 a redukcją ryzyka przez system sterowania związany z bezpieczeństwem z zaimplementowanymi funkcjami bezpieczeństwa o odpowiednim poziomie SIL. Podane zostały przykłady różnych funkcji bezpieczeństwa.
 • Część 2 przedstawia algorytm wyznaczania SIL w aspekcie nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu i definiuje czynniki wpływające na nienaruszalność bezpieczeństwa sprzętu (tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT, PFHd, SIL CL) wg EN 62061.
 • Cd. Części 2 kontynuuje algorytm wyznaczania SIL w aspekcie nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu i omawia czynniki wpływające na nienaruszalność bezpieczeństwa sprzętu (tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT, PFHd, SIL CL).
 • Cześć 3 zawiera praktyczne przykłady obliczeniowe w dziedzinie nienaruszalności bezpieczeństwa sprzętu (tj. MTTF, T10, CCF/Beta, DC/SFF, HFT, PFHd, SIL CL, redukcje bloków niezawodnościowych).
 • Część 4 zawiera wymagania na oprogramowanie bezpieczeństwa i wymagania na kontrolowanie i unikanie uszkodzeń systematycznych w aspekcie nienaruszalności bezpieczeństwa systematycznej.
 • Część 5 dotyczy walidacji systemu, planu walidacji, planu badań, wymagań dotyczących dokumentacji.

Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie wykładu z pytaniami i dyskusją w trakcie. W przypadku dodatkowych pytań uczestników możliwy jest kontakt z prowadzącym po szkoleniu.

Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00 - 17:00

Terminy:

 1. 107–08.06.2018 WROCŁAW

Standardowa cena bez rabatów: 1800 zł netto (+23% VAT)

Cena obejmuje: Uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google