Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • wskazania kto i na podstawie jakich przepisów odpowiada za produkt/wyrób,
 • sprecyzowania zakresu odpowiedzialności za produkt/wyrób,
 • określenia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa produktów/wyrobów,
 • wskazania uprawnień i obowiązków stron w toczącym się postępowaniu,
 • omówienia najczęściej popełnianych błędów, skutkujących odpowiedzialnością prawną

Reklama

Program skrócony:

Wyszczególnienie poszczególnych rodzajów odpowiedzialności:

 1. Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy o systemie oceny zgodności oraz kodeksukarnego
 2. Odpowiedzialność administracyjno-prawna, wynikająca z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych regulacji o charakterze ogólnym
 3. Odpowiedzialność cywilno-prawna

Odpowiedzialność karna wynikająca z ustawy o systemie oceny zgodności:

 1. kto podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy o systemie zgodności,
 2. jakie zachowania kwalifikowane są jako popełnienie przestępstwa,
 3. jakie kary grożą za naruszenie przepisów ustawy jw.,
 4. omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych w przedmiotowym zakresie,
 5. jakie są etapy postępowania karnego i co oznaczają one dla osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa,
 6. jakie ma uprawnienia osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa,
 7. jakie ma obowiązki osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa,
 8. jakie można stosować linie obrony dla ochrony swoich praw,
 9. omówienie najczęściej popełnianych błędów, skutkujących odpowiedzialnością karną

Odpowiedzialność administracyjno-prawna, wynikająca z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych regulacji o charakterze ogólnym

 1. jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorców za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów wynikającej z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. omówienie orzecznictwa Prezesa UOKiK z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 3. jakie ma uprawnienia strona w postępowaniu z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
 4. omówienie najczęściej popełnianych błędów, skutkujących odpowiedzialnością administracyjno-prawną
 5. jakie są ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów
 6. jakie są obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów
 7. jakie są kary pieniężne stosowane przez organa nadzoru
 8. jakie stosować środki odwoławcze pozwalające na skuteczne podważenie zastosowanych kar pieniężnych

Odpowiedzialność cywilno-prawna

 1. omówienie ogólnych zasad prawa cywilnego znajdujących odpowiednie zastosowanie do wyrobu – podstawowe definicje
 2. jakie są zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
 3. omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Sądów Apelacyjnych w przedmiotowym zakresie
 4. praktyczne aspekty obrony w postępowaniu cywilnym – formułowanie odpowiedzi na pozew, jej wymogi formalne, odpowiednie redagowanie koniecznych wniosków dowodowych
 5. omówienie najczęściej popełnianych błędów, skutkujących odpowiedzialnością cywilno-prawną

Szkolenie prowadzone jest przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

 • wykładu (ok. 7 godz. zajęć)
 • ćwiczeń (ok. 1 godz. zajęć)
 • pytań i dyskusji (ok. 1 godz. zajęć)

Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 1 dzień, w godz. 9:00-17:00

Termin:

 1. 24 listopad 2016 - KATOWICE

Standardowa cena bez rabatów: 1100 zł netto (+23% VAT)

Cena obejmuje: Uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google