Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę LVD,
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu LVD,
 • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyr. LVD,
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów badawczych,
 • odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyr. LVD,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
 • określania poprawności dokumentów: odbieranych od poddostawców, przekazywanych klientowi wraz z wyrobem, weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z LVD.

Reklama

Program skrócony:

Dzień 1

1. CE - podstawy dla branży elektrycznej:

 • Podstawowe akty prawne Wspólnot Europejskich i ustawodawstwo polskie.
 • Normalizacja europejska i krajowa.
 • Odpowiedzialność prawna producenta, dystrybutora i użytkownika.

2. Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD) - podstawy:

 • wymagania zasadnicze, schemat przebiegu oceny zgodności, zadania producenta w ramach wewnętrznej kontroli produkcji,
 • Powiązania dyrektywy LVD z innymi dyrektywami nowego podejścia - maszynową (MD), budowlaną (CPD), dot. urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE), dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) oraz dyrektywą RoHS 2

Dzień 2

3. Wymagania zasadnicze dyrektywy 2006/95/WE w normach zharmonizowanych:

 • Jakie normy pomogą w spełnieniu wymagań zasadniczych , kod IP, jak dobrać właściwą normę? Analiza przykładowych urządzeń.

4. Krok po kroku do oznaczenia CE:

 • Niniejsza część przedstawia typowy proces, jaki (w rozumieniu dyrektyw NP) powinien przejść producent wyrobu podlegającego pod dyrektywę LVD. Obejmuje wszystkie etapy tworzenia nowego wyrobu – od pomysłu, aż po naniesienie oznakowania CE. Omówienie kolejnych kroków, będzie urozmaicone ćwiczeniami. W ich trakcie uczestnicy będą wykonywać przygotowane zadania (dla kilku przykładowych wyrobów).

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacjiPowerPoint w formie:

 • wykładu (ok. 12,5 godz. zajęć)
 • ćwiczeń (ok. 3 godz. zajęć)
 • pytań i dyskusji (ok. 2 godz. zajęć)
 • Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-17:00

Termin:

 1. 27-28.03 2018 Katowice
 2. 03-04.07.2018 Wrocław

Cena obejmuje: Uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google