Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę pod dyrektywę EMC,
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu EMC,
 • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy EMC,
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów EMC
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę EMC,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
 • określania poprawności dokumentów: odbieranych od poddostawców, przekazywanych klientowi wraz z wyrobem, weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z EMC, wskazania możliwości zmniejszenia kosztów produkcji (związanych z EMC) wyrobów.

Reklama

Program skrócony:

Dzień 1

1. Oznaczenie CE - podstawy systemu oceny zgodności wyrobów przepisy związane z oznaczeniem CE, moduły oceny zgodności, jakie wyroby podlegają pod oznaczenie CE, związek pomiędzy dyrektywami NP a normami zharmonizowanymi, zasady wprowadzania wyrobów do obrotu i/lub oddawania ich do użytku, kiedy urządzenie elektryczne może być uznane za produkt niebezpieczny.

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) – podstawy: zasadnicze wymagania, konstrukcja i podstawowe definicje, zastosowanie dyrektywy, klasyfikowanie wyrobu. Przećwiczenie ścieżki dojścia do oznaczenia CE w rozumieniu dyrektywy EMC. Na podstawie wybranych urządzeń uczestnicy, pod nadzorem trenerów, przećwiczą krok po kroku proces zapewnienia zgodności z dyrektywą EMC.

Dzień 2

2. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) – podstawy ..cd: procedury oceny zgodności, zadania producenta w ramach wewnętrznej kontroli produkcji, normy zharmonizowane z dyrektywą EMC.

3. Podstawowe problemy i badania związane z EMC: czym są fale elektromagnetyczne, jak różne środowiska pracy urządzeń wpływają na określenie wymagań dot. emisji i odporności, jak zweryfikować odporność urządzeń dla zagrożeń elektromagnetycznych, jaki jest sens prowadzenia badan EMC.

Dzień 3

4. Praktyczne metody ograniczania zaburzeń i zapewnienia zgodności z EMC. koncepcja bezpiecznego wyrobu z punktu widzenia wymagań EMC, analiza zagrożeń i ocena ryzyka oddziaływań na podstawie typowych urządzeń automatyki, jak redukować zaburzenia przewodzone i promieniowane, dokumentacja techniczna aparatury/instalacji stacjonarnej, deklaracja zgodności WE.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacjiPowerPoint w formie:

 • wykładu (ok. 20 godz. zajęć)
 • ćwiczeń (ok. 2,5 godz. zajęć)
 • pytań i dyskusji (ok. 2,5 godz. zajęć)
 • Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania seminarium. Służymy także radą po seminarium, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 3 dni, w godz. 9:00-17:00

Terminy:

 • 17-20.04.2018 Katowice

Standardowa cena bez rabatów: 2250 zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 3 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google