Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego dostosowania maszyn do minimalnych wymagań BHP.
 • Zapoznanie uczestników z praktyką konstruowania planu działań niezbędnych do spełnienia minimalnych wymagań dyrektyw.
 • Przekazanie wskazówek dotyczących sporządzania odpowiedniej dokumentacji.
 • Przećwiczenie procedury doprowadzenia do zgodności na rzeczywistym przykładzie maszyny.
 • Wyjaśnienie niejasności wynikających z dyrektyw UE i polskich rozporządzeń wprowadzających dyrektywy do prawodawstwa polskiego.
 • Przedstawienie obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów BHP.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Reklama

Program skrócony:

Dzień 1 (łącznie ok. 9 h zajęć po 45'):

1. Podstawowe zagadnienia związane z minimalnymi wymaganiami: (2h)
Dyrektywy społeczne a dyrektywy tzw. nowego podejścia, dyrektywa ramowa 89/391/EWG.

2. Czego użytkownik maszyn powinien wymagać od dostawców maszyn? (1h 15')
Jakie obowiązki nakłada dyrektywa maszynowa na dostawców maszyn, jakie dokumenty musi dostarczyć użytkownikowi dostawca maszyny, jak uniknąć problemów przy odbiorze maszyny.

3. Minimalne wymagania bhp wynikające z dyrektywy 2009/104/WE: (2h 30')
Rozporządzenie MG z dnia 30.10.2002 r. oraz rozporządzenie MGPiPS z dnia 30.09.2003 r.

4. Postępowanie przy dostosowywaniu użytkowanych maszyn do zgodności z MW: (1h)
Plan doprowadzenia maszyn do zgodności, zasady ustalania niezgodności, metody oceny ryzyka.

Dzień 2 (łącznie ok. 8 h zajęć po 45'):

5. Ćwiczenia na przykładzie wybranych maszyn: (7h)
Zidentyfikowanie zagrożeń, określenie poziomu ryzyka stwarzanego przez zagrożenia, ustalenie niezbędnych działań i środków technicznych doprowadzających maszynę do zgodności, przygotowanie elementów planu doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami.

Seminarium zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

 • wykłady (ok. 8 godz. zajęć)
 • ćwiczenia (ok. 7 godz. zajęć)
 • pytania i dyskusja (ok. 1 godz. zajęć)
 • Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania seminarium. Służymy także radą po seminarium, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-17:00

Terminy:

 1. 15-16.03.2018 Wrocław
 2. 28-29.06.2018 Katowice

Standardowa cena bez rabatów: 1600 zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google