Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • wykazania zgodności układu sterowania z wymaganiami dyrektywy maszynowej
 • podania i zrozumienia różnic pomiędzy EN 954-1 a EN ISO 13849-1
 • doboru właściwych norm (przewidujących PL lub SIL) dla konkretnej maszyny
 • doboru odpowiednich komponentów układu sterowania związanych z bezpieczeństwem
 • wyznaczenia wymaganego poziomu PLr
 • optymalnego podziału systemu na podsystemy
 • określania/obliczania kategorii bezpieczeństwa, MTTFd, DC, CCF i wartości powiązanych
 • określenia osiągniętego PL metodą uproszczoną oraz obliczeniową
 • posługiwania się nieodpłatnym programem Sistema ułatwiającym zastosowanie normy EN ISO 13849-1 w praktyce
 • walidacji osiągniętego poziomu PL

Reklama

Program skrócony:

Dzień 1 (Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1)

1. Wymagania prawne i normatywne: Wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej (MD) dotyczą sterowania, najważniejsze normy dla projektanta układu sterowania maszyny, analiza zagrożeń i oceny ryzyka, jaką rolę w procesie zmniejszania ryzyka pełnią elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS).

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące SRP/CS: porównanie kluczowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego, cztery obszary bezpieczeństwa maszyny, jakie parametry SRP/CS będą musieli podawać ich dostawcy.

Dzień 2 (Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1)

3. Projektowanie bezpiecznego sterowania: Krok po kroku do PL, kategorie bezpieczeństwa, parametry: MTTF (Mean Time To Failure), DC (Diagnostic Coverage), CCF (Common Cause Failure), przykłady i ćwiczenia- określenie kategorii, MTTFd, DC, CCF, PL dla przykładowej funkcji bezp., dokumentacja technicznej wymaga EN ISO 13849-1.

Dzień 3 (Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema)

4. Podstawy użytkowania programu SISTEMA: Struktura projektu i funkcji bezpieczeństwa, budowanie funkcji bezpieczeństwa, korzystanie z gotowych bibliotek SRP/CS.

5. Ćwiczenia z użyciem programu Sistema Wykorzystanie zdobytej wiedzy na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy samodzielnie lub w 2-osobowych grupach będą wykonywać ćwiczenia na swoich laptopach.

Dzień 4 (Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2)

6. Walidacja – podstawy: Norma EN ISO 13849-2:2012 (wydanie drugie), proces przeprowadzania walidacji, metody walidacji.

7. Narzędzia walidacji układów mechanicznych: Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w mechanice, wypróbowane elementy mechaniczne.

8. Narzędzia walidacji układów pneumatycznych: Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w pneumatyce, listy defektów i wykluczeń defektów.

9. Narzędzia walidacji układów hydraulicznych: Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w hydraulice, listy defektów i wykluczeń defektów.

10. Narzędzia walidacji układów elektrycznych: Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w elektryce, wypróbowane elementy elektryczne.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

 • wykłady (ok. 22,5 godz. zajęć)
 • przykłady praktyczne/ćwiczenia (ok. 7,5 godz. zajęć)
 • pytania i dyskusja (ok. 4 godz. zajęć)

Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 4 dni, w godz. 9:00-17:00

Pakiet złożony z 3 niezależnych części szkolenia:

 • Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni)
 • Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (1 dzień)
 • Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień)

Możliwe jest skorzystanie z całości szkolenia lub poszczególnych jego części.

Terminy:

 1. 24-27.04.2018 Wrocław
 2. 26-29.06.2018 Katowice

Standardowa cena bez rabatów: 2800 zł netto (+23% VAT). 1 Część: 1500 zł netto; 2 część: 800 zł netto; 3 część 800 zł netto. Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 4 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google