Szkolenia ze znaku ce

Reklama

Polecamy szkolenia z zakresu

Cel szkolenia:

 • wykorzystania norm zharmonizowanych celem spełnienia wymagań dyrektyw,
 • zarządzania procesem projektowania i realizacji rozdzielnic i sterownic celem uzyskania zgodności z wymaganiami oznaczenia CE,
 • dokumentowania procesu oceny zgodności w zakresie rozdzielnic i sterownic,
 • posługiwania się i wykorzystania norm z serii EN 60204 i EN 61439,
 • sporządzania dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywy MD, LVD i EMC w odniesieniu do układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych,
 • określania poprawności dokumentów poddostawców i przekazywanych klientom wraz z wyrobem,
 • wykorzystania metod optymalizacji kosztów produkcji wyrobów spełniających wymagania,
 • wykorzystania zasad sztuki i dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie niniejszego szkolenia,
 • usystematyzują wiedzę w zakresie badań wyrobów pod względem elektrycznym.

Reklama

Program skrócony:

Dzień 1

8:30 rejestracja uczestników
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
17:00 Zakończenie 1-go dnia

1. CE – dla projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących rozdzielnice lub sterownice niskiego napięcia.

 • Jednolite wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej, a w szczególności w Polsce.
 • Jakie zasady należy stosować, aby nie mieć kłopotów ze spełnieniem wymagań?
 • Jak wykorzystywać normy?

2. Wymagania zasadnicze dla urządzeń powiązanych:

 • maszyn,
 • sprzętu elektrycznego niskiego napięcia,
 • urządzeń, które muszą być kompatybilne elektromagnetycznie.

3. Jakich dokumentów wymagać od dostawców ?

 • elementów (np. dioda, rezystor, pusta szafka z blachy IP55),
 • urządzeń (np. wyłącznik główny, falownik, sterownik PLC),
 • zestawów (np. sterownica, rozdzielnica),
 • maszyn nieukończonych.

4. Jakich dokumentów wymagać od dostawców ?

5. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 61439 ?

 • Wykorzystanie zasady "black box" – nowoczesna zasada ułatwiająca łączenie szaf sterowniczych i rozdzielnic z innymi urządzeniami,
 • W jakiej relacji pozostaje powyższa norma z wymaganiami dyrektyw LVD i EMC?

Dzień 2

8:30 rozpoczęcie 2-go dnia zajęć
16:00 zakończenie szkolenia

6. Walidacja (na przykładzie norm EN ISO 13849-2, ISO 9001):

 • Jak w praktyce zmniejszyć prawdopodobieństwo niewłaściwego poprowadzenia projektu?
 • Omówienie normy EN ISO 13849-2 w części elektrycznej – teoria i praktyka.

7. Jak osiągać zgodność z dyrektywą EMC bez angażowania się w kosztowne badania?

 • dobór/wybór komponentów (CE),
 • wykorzystanie wytycznych producenta,
 • rola kompatybilności w zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu (EN 1037),
 • dobra praktyka inżynierska.

8. Nawiązanie do krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego:

 • ustawy,
 • rozporządzenia,
 • przyswojenie ważnych pojęć w powyższym zakresie,
 • dyrektywa niskonapięciowa jako spójny element wymagań elektrycznych,
 • jakie uprawnienia są niezbędne?

9. Co wynika z wiedzy o cyklu życia wyrobu?

 • przewidywany czas użytkowania urządzeń i ich elementów składowych,
 • proaktywne utrzymanie ruchu,
 • jakie i kiedy badania przeprowadzać?

10. Kompatybilność środowiskowa – jako skuteczny środek minimalizujący awarie, a w tym:

 • stopień ochrony IP,
 • klimatyzacja szaf,
 • wibracje, przyspieszenia,
 • najczęściej spotykane błędy.

11. Jak najlepiej zarządzać projektem realizując rozdzielnice i szafowe układy sterowania?

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy pomocy prezentacji PowerPoint w formie:

 • wykłady (ok. 12 godz. zajęć)
 • ćwiczenia (ok. 2 godz. zajęć)
 • pytania i dyskusja (ok. 2 godz. zajęć)

Wszelkie pytania i wątpliwości uczestników będą wyjaśniane w trakcie trwania szkolenia. Służymy także radą po szkoleniu, jeżeli pojawią się dodatkowe pytania.

Grupa docelowa: do 20 osób

Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-17:00

Terminy:

 1. 29-30.03.2018 Katowice
 2. 05-06.07.2018 Wrocław

Standardowa cena bez rabatów: 1800 zł netto (+23% VAT). Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Kontakt: tel/fax: 77 442-68-90; kom. 604 380 091

Reklamy Google