Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest udzielenie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) produkującym i/lub sprzedającym kotły grzewcze we wdrażaniu wymagań dyrektywy efektywność energetyczna kotłów wodnych 92/42/EWG.

Broszura wyjaśnia mechanizmy wdrażania dyrektywy, jej powiązania z innymi dyrektywami, zasadnicze wymagania dyrektywy oraz podstawowe działania w ramach procedur oceny zgodności.

[module-100]
Spis treści
1. Wprowadzenie 
2. Podstawowe informacje na temat dyrektywy oraz polskich przepisów 
3. Ogólne wymagania dla swobodnego przepływu kotłów
4. Cel dyrektywy efektywność kotłów grzewczych
 4.1. Terminologia – definicje 
5. Zakres dyrektywy efektywność kotłów grzewczych oraz powiązania z innymi przepisami wspólnotowymi 
 5.1. Zakres dyrektywy efektywność kotłów grzewczych 
 5.2. Powiązania z innymi przepisami wspólnotowymi 
6. Wymagania dyrektywy efektywność kotłów grzewczych 
 6.1. Zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej 
 6.2. Dokumenty potwierdzające zgodność kotłów 
7. Ocena zgodności kotłów 
 7.1. Badanie efektywności energetycznej typu kotła zgodnie z modułem B
 7.2. Deklaracja zgodności z zatwierdzonym typem zgodnie z modułem C, D lub E
 7.3. Moduł C: Zgodność z typem 
 7.4. Moduł D: Zapewnienie jakości produkcji 
 7.5. Moduł E: Zapewnienie jakości wyrobu 
8. Normy
9. Przydatne linki i adresy stron internetowych 

Reklama