Reklama

Okładka broszury

Celem niniejszej broszury jest pomoc we właściwym stosowaniu przepisów dyrektywy ogólne bezpieczeństwo produktów 2001/95/WE (GPSD). Celem dyrektywy jest zapewnienie, że produkty wprowadzane do obrotu na rynku Unii Europejskiej są bezpieczne.

[module-100]
Spis treści
1. Wstęp
 1. 1. Powody oraz cel publikacji
 1. 2. Do kogo skierowana jest publikacja?
2. Podstawowe informacje na temat dyrektywy i prawodawstwa polskiego
 2.1. Dyrektywa 2001/95/WE
 2.2. Prawodawstwo polskie
3. Zakres dyrektywy ogólne bezpieczeństwo produktów, przykłady
4. Wyłączenia z zakresu dyrektywy, przykłady
5. Powiązania z innymi dyrektywami1
6. Ogólne wymagania bezpieczeństwa produktów, kryteria oceny zgodności oraz normy europejskie 
 6.1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 
 6.2. Kryteria oceny zgodności
 6.3. Normy europejskie
7. Zarządzanie wymaganiami bezpieczeństwa przez producentów i dystrybutorów, procedury notyfikacyjne
 7.1. Wymagania dla producentów i dystrybutorów 
 7.2. Procedury notyfikacyjne 
8. Wskazówki i porady dla producentów i dystrybutorów 
9. Przydatne adresy stron internetowych 

Reklama