Reklama

Czy deklaracja zgodności zawsze musi być udostępniona konsumentowi?

Nie. Obowiązek załączania deklaracji zgodności dotyczy tylko niektórych grup wyrobów.

Deklaracja zgodności jest, co do zasady, przechowywana przez producenta i przedstawiana na żądanie organów nadzoru rynku w trakcie kontroli. Nie ma wówczas obowiązku okazywania jej konsumentom przy sprzedaży. Do wyrobów, do których nie dołącza się deklaracji zgodności należą m.in. urządzenia ciśnieniowe, sprzęt ochrony indywidualnej (np. kaski rowerowe, okulary słoneczne, ochronne ubranie robocze), wyposażenie morskie, sprzęt elektryczny (sprzęt RTV i AGD itp.).

Są jednak wyroby, dla których istnieje obowiązek dołączenia deklaracji zgodności. Są to m.in. wszelkiego rodzaju maszyny (kosiarki do trawy, wiertarki, szlifierki), telefony komórkowe oraz łodzie rekreacyjne.

Deklaracja zgodności stanowi wówczas najczęściej ostatnią stronę instrukcji obsługi, niekiedy jest to odrębny dokument.

Źródło: UOKiK Pytania i odpowiedzi

Reklama