Deklaracja zgodności - przykład

Deklaracja zgodności WE jest pisemnym oświadczeniem i jednorazowym zgłoszeniem sporządzonym przez producenta w celu udowodnienia spełnienia wymogów UE dotyczących produktu.

Czytaj: Deklaracja zgodności WE

Reklama