Reklama

normy zharmonizowane

  • Normy zharmonizowane

    W polskim systemie prawnym państwo zobowiązane jest do udostępniania numerów i tytułów norm zharmonizowanych do danej dyrektywy.

    W Polsce są one publikowane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Reklama