Reklama

CE

 • Czy ktoś nadaje oznakowanie CE?

  Oznakowanie CE na wyrób lub na jego opakowanie nanosi Producent. Jest to decyzja Producenta. Producent nanosząc oznakowanie CE deklaruje, iż wyrób, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw, które go dotyczą. Producent nanosi znak CE na własną odpowiedzialność.

 • Czym jest oznakowanie CE?

  ilustracja

  Aby odpowiedzieć na to pytanie należy odwołać się do założeń, jakie legły u podstaw Unii Europejskiej. Opiera się ona na 3 podstawowych zasadach: swobodnego przepływu towarów, osób i kapitału. Państwa członkowskie UE zdecydowały się na zniesienie wszelkich barier w handlu między sobą oraz na ustanowienie wspólnej polityki wobec partnerów spoza UE. W ten sposób powstał obszar, w którym przepływ towarów odbywa się, jak niegdyś na rynku krajowym, tyle że w skali Wspólnoty. Obszar ten nazwano Jednolitym Rynkiem Europejskim (Wspólnym Rynkiem).

 • Czym nie jest oznakowanie CE?

  Oznakowanie CE nie jest znakiem towarowym
  Znak towarowy pozwala odróżnić wyrób od innych konkurencyjnych produktów na rynku. Chodzi tu o nazwę, slogan, grafikę itd. Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku symbolu ®

 • Jak wygląda oznakowanie CE?

  ce-mark

  Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona.

  Wzór i sposób umieszczania oznakowania CE określa decyzja Rady 93/465/WE.

 • Kiedy i dlaczego powinienieś umieścić oznakowanie CE?

  Oznakowanie CE jest przepustką, która pozwala na zaistnienie wyrobu na Jednolitym Rynku Europejskim liczącym ponad 30 państw oraz ponad 500 milionów konsumentów. Bez oznakowania CE przedsiębiorca nie ma prawa do wprowadzenia takiego towaru na rynek lub oddania go do użytku.

 • Kiedy nie umieszcza się oznakowania CE?

  Znaku CE nie umieszcza się w przypadku, gdy wytwarzany lub importowany przez Państwa wyrób nie należy do kategorii, których dotyczą Dyrektywy Nowego Podejścia.

 • Konsumencie, a co Tobie daje oznakowanie CE?

  CE jest to deklaracja producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż wyrób spełnia minimalne określone w prawie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa.

  Dzięki znakowi CE, wyroby spełniające zasadnicze wymagania dyrektyw, mogą swobodnie przepływać na wspólnym europejskim rynku, co ułatwia konkurencję i wyrównuje szansy wszystkich producentów.

 • Oznakowanie CE krok po kroku

  1. Zidentyfikuj i zapoznaj się z dyrektywami oraz z polskimi przepisami wdrażającymi

  Lektura przepisów pozwoli zapoznać się z zakresem obowiązywania dyrektywy oraz z zasadniczymi wymaganiami w niej zawartymi, a także z procedurami postępowania w związku ze stosowaniem oznakowania CE w przypadku Twojego wyrobu.

Reklama