W polskim systemie prawnym państwo zobowiązane jest do udostępniania numerów i tytułów norm zharmonizowanych do danej dyrektywy.

W Polsce są one publikowane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Aby uzyskać pełny opublikowany wykaz norm zharmonizowanych do danej dyrektywy, należy prześledzić wszystkie wydania Monitora Polskiego zawierające te obwieszczenia.

Pomocniczo można skorzystać z:

  • Wykaz przestawiony przez Polski Komitet Normalizacyjny zawierający informacje o polskich normach wprowadzających do zbioru Polskich Norm europejskie normy zharmonizowane (jest on aktualizowany na bieżąco).
  • Wykaz przedstawiony przez Komisję Europejską, aktualizowany niezwłocznie po opublikowaniu numerów i tytułów norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Reklama