Dyrektywa 96/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 września 1996 r. w sprawie wymagań efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek typu domowego.

Dyrektywa 96/57/WE została zmieniona dyrektywami: 2005/32/WE 2008/28/WE, 2009/125/WE, 2012/27/UE. Zastąpiona rozporządzeniem 643/2009.

Treść
Zakres

Dyrektywę 96/57/WE stosuje się do nowych chłodziarek, urządzeń przechowalniczych i zamrażarek do użytku domowego i ich zestawów, zasilanych energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej, zdefiniowanych w załączniku I, z podziałem na kategorie, czyli:

 • Chłodziarka niezawierająca komór niskich temperatur (komora z temperaturą równą lub niższą niż -6°C).
 • Chłodziarka z komorą o temperaturze 5°C i/lub 12°C.
 • Chłodziarka z bezgwiazdkową komorą niskich temperatur.
 • Chłodziarka z komorą niskich temperatur *
 • Chłodziarka z komorą niskich temperatur **
 • Chłodziarka z komorą niskich temperatur ***
 • Chłodziarka-zamrażarka z komorą mrożącą ****
 • Zamrażarka typu szafa do przechowywania żywności.
 • Zamrażarka typu skrzynia do przechowywania żywności.
 • Chłodziarka-zamrażarka z większą niż dwoje liczbą drzwi lub inne urządzenie niemieszczące się w powyższych kategoriach.
[module-100]
Wyłączenia

Wymagań dyrektyw nie stosuje się do urządzeń chłodniczych

 • które mogą być również zasilane przez inne źródła energii, w szczególności przez akumulatory,
 • do użytku domowego wykorzystujące zasadę absorpcji i
 • produkowane według szczególnych warunków technicznych.
Wdrożenia
 • Dz.U. 2011 nr 126 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama