Dyrektywa Rady 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych.

Dyrektywa 87/404/EWG została zastąpiona dyrektywą 2009/105/WE

26 lutego 2014 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępnienia na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych.
Wdrożenie przepisów nowej dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Treść
Zakres

Wymagania dyrektywy dotyczą prostych zbiorników ciśnieniowych produkowanych seryjnie.

[module-100]
Wyłączenia

Wymagań dyrektywy nie stosuje się do:

  • Zbiorników zaprojektowanych specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisje radioaktywna.
  • Zbiorników specjalnych przeznaczonych do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub przeznaczonych do ich napędu.
  • Gaśnic.
Definicje
  • Prosty zbiornik ciśnieniowy dowolny zbiornik spawany podlegający nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bara, przeznaczony do przechowywania powietrza lub azotu i nieprzeznaczony do ogrzewania płomieniem.
Wdrożenia
Odnośniki

Pressure Equipment and Gas Appliances | Sectors | Growth | European Commission

Poradniki

Broszura informacyjna dotycząca dyrektyw 97/23/WE oraz 87/404/EWG

Reklama