Dyrektywa 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Dyrektywa 2009/48/WE zastąpiła dyrektywę 88/378/EWG oraz została zmieniona dyrektywami: 2012/7/UE, 2014/79/UE, 2014/81/UE, 2014/84/UE i rozporządzeniem nr 681/2013.

Treść
Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do produktów zaprojektowanych lub przeznaczonych, wyłącznie lub nie, do użytku podczas zabawy przez dzieci poniżej 14 roku życia, (zwanych dalej zabawkami). Produkty wymienione w załączniku I nie są uznawane za zabawki w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

[module-100]
Wyłączenia

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących zabawek:

  • Sprzętu do publicznego użytku na placach zabaw.
  • Automatów do gier, działających na monety lub nie, przeznaczonych do publicznego użytku.
  • Pojazdów dla dzieci wyposażonych w silniki spalinowe.
  • Zabawek z silnikami parowymi
  • Proc i katapult
Wdrożenia
  • Dz.U. 2011 nr 83 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  • Dz.U. 2012 poz. 1186 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
  • Dz.U. 2014 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.
Odnośniki
Poradniki

Broszura dotycząca dyrektywy 88/378/EWG

Reklama