Dyrektywa 2009/142/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe.

Dyrektywa 2009/142/WE zastąpiła dyrektywę 90/396/EWG

Treść
Zakres

Niniejszą dyrektywę stosuje się do urządzeń i osprzętu.

[module-100]
Wyłączenia
  • Urządzenia specjalnie zaprojektowane do stosowania w procesach przemysłowych prowadzonych w obiektach przemysłowych są wyłączone z jej zakresu.
Wdrożenia
  • Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.
  • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.
Odnośniki
Poradniki

PORADNIKI Blue Guide

Reklama