CE jest to deklaracja producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż wyrób spełnia minimalne określone w prawie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa.

Dzięki znakowi CE, wyroby spełniające zasadnicze wymagania dyrektyw, mogą swobodnie przepływać na wspólnym europejskim rynku, co ułatwia konkurencję i wyrównuje szansy wszystkich producentów.

Istnieje tylko jeden wspólny rynek europejski, na którym obowiązują wspólne i jednakowe zasady.

Fakt istnienia oznakowania CE ma istotne znaczenie: dzięki niemu można domniemywać, iż niezależnie od pochodzenia, wyrób oznakowany CE spełnia wymagania istotne dla bezpieczeństwa.

Nawet jeśli wyrób sprzedawany jest tylko w Polsce - także musi spełniać zasadnicze wymagania odnośnych dyrektyw i krajowych aktów prawnych (Rozporządzenie, Ustawa). Nie można już bowiem mówić o rynku polskim wewnętrznym.

Oznakowanie CE a kosumenci

Jak wygląda oznakowanie CE?

Reklama