Znaku CE nie umieszcza się w przypadku, gdy wytwarzany lub importowany przez Państwa wyrób nie należy do kategorii, których dotyczą Dyrektywy Nowego Podejścia.

Oznakowaniu CE nie podlega wyrób umieszczany na rynku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wymóg nanoszenia znaku CE nie obowiązuje również w przypadku trzech kategorii produktów:

  • Opakowania i odpady opakowań.
  • Transeuropejski system szybkiej kolei.
  • Transeuropejski system konwencjonalnej kolei.

Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości ani oznaczeniem miejsca pochodzenia. Nie ma zatem możliwości jego dobrowolnego stosowania.

Oznakowanie CE jest deklaracją zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach nowego podejścia. Dotyczy ono jedynie tych wyrobów, które znajdują się w obszarze regulowanym przez te dyrektywy.

Dowiedz się, jakie kategorie wyrobów podlegają oznakowaniu CE. Przejdź do sekcji dla zaawansowanych / Dyrektywy

FAQ#2: Czy na wszystkich wyrobach musi znajdować się oznakowanie CE?

Oznakowanie CE krok po kroku

Reklama